Καπετάν Γιουβάνης Δημήτριος από την Παλαιόχωρα Χαλκιδικής και Ανθυπολοχαγός Γαλανόπουλος Γεώργιος με σώμα ανταρτών της Χαλκιδικής.