Ζητήστε να σας στείλουμε δωρεάν τα dvd με τις ολοκληρωμένες εργασίες από τα Περιβαλλοντικά μας Προγράμματα.

Τα  dvd  περιέχουν τις εργασίες, συνοδευόμενες από πολλές φωτογραφίες , καθώς και video από τις εκδρομές και τις δραστηριότητές μας.

Στείλτε μας e-mail ή ζητήστε στο τηλέφωνο 2410 571737 την κ. Χουρμουζιάδου Δέσποινα.

 

 

 

 

Αριθμός  επισκεπτών

από 12/8/2005

free web counter

free web counter

Copyright ©

7ο Γυμνάσιο Λάρισας

2003-2010

Σχεδιασμός & Επιμέλεια: Χουρμουζιάδου Δέσποινα - Γαλλικών