Η συνοικία των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων ( Σουφλάρια ) είναι μια από τις πιο παλιές της Λάρισας. Η πρώτη γειτονιά δημιουργήθηκε την εποχή της Τουρκοκρατίας με σπίτια καθαρά τουρκικού χαρακτήρα (ντάμια λεγόντουσαν) και ήταν τόσο πυκνή η δόμηση ώστε τα σπίτια επικοινωνούσαν σχεδόν εσωτερικά το ένα με το άλλο. Φυσικά δεν γίνεται λόγος για ρυμοτομία εφόσον δεν υπήρχε κάποιο σχέδιο πόλης.

Ι.Ν. Αγίων 40 Μαρτύρων

Ιερείς του Ναού Τηλέφωνο του Ναού

Μαρούλης Παύλος

233446

Στουρνάρας Ευάγγελος

 

     Μετά την απελευθέρωση η εκκλησία χτίστηκε στη θέση που βρίσκεται και σήμερα και γύρω απ’ αυτή άρχισε να αναπτύσσεται πλέον η γειτονιά των Σουφλαρίων, με Δημοτικό Σχολείο ακριβώς δίπλα από την εκκλησία. Διατηρήθηκαν τα παλιά πλινθόκτιστα τουρκικού χαρακτήρα σπίτια αλλά έγινε υποτυπώδης προσπάθεια να ανοιχτούν κάποιοι δρόμοι, που όμως το καλοκαίρι γέμιζαν τη γειτονιά με σκόνη και το χειμώνα με λάσπη.

Ο σημερινός  Ναός...